ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น เรื่อง พอเพียงเลี้ยงตน - งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดอกทองกวาว - ผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา - Cover - น้ำตาขี้ไก่เดือน - วันไหว้ครู โรงเรียนผักแพววิทยา - กิจกรรมวันสุนทรภู่ - English Camp 2020 - การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ - วันคริสต์มาสและวันขั้นปีใหม่ - Cover - เพลงชีวิตน้องไปแต่ท่งนา
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Show member
  เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชผักแพว

เนื้อร้อง/ทำนอง นายวรรณกรัยซ์ ไกรวัลย์

       กลางโขดเขินเนินกระบานารอบด้าน               กลายมาเป็นสถานการศึกษา
ด้วยแรงราษฎร์ แรงรัฐพัฒนา                                 คือผักแพววิทยาสถาบัน
มีความรู้คู่คุณธรรมนำท้องถิ่น                                 เป็นจุดหมายใฝ่ถวิลหวังสร้างสรรค์
ก่อเพื่อชาติ เพื่อศาสน์ กษัตริย์อัน                           เป็นมิ่งขวัญดวงใจไม่ลืมเลือน
       เรารักสามัคคี เป็นพี่เป็นน้องผองเพื่อน             แสด-น้ำเงินจงเจริญเกินใครเหมือน
ติดใจเตือนตราบสิ้นชั่วดินฟ้า                                  แดนแผ่นดินถิ่นฐานอีสานใต้
เราภูมิใจจริงแท้แน่หนักหนา                                  จะสร้างเกียรติประวัติวัฒนา
ชาวผักแพววิทยา ชัย ชโย
       เรารักสามัคคี เป็นพี่เป็นน้องผองเพื่อน            แสด-น้ำเงินจงเจริญเกินใครเหมือน
ติดใจเตือนตราบสิ้นชั่วดินฟ้า                                 แดนแผ่นดินถิ่นฐานอีสานใต้
เราภูมิใจจริงแท้แน่หนักหนา                                 จะสร้างเกียรติประวัติวัฒนา
ชาวผักแพววิทยา ชัย ชโย (ซ้ำ)
 

 


 

 

เพลงด้วยรักผักแพว

 

 

ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


เบอร์โทรศัพท์  ::  09398789159


block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
29-03-2023
16:33:13

block_l
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม