ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป - บุคลากรสนับสนุนการสอน วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น พอเพียงเลี้ยงตน - โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย - วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 - วันไหว้ครู ประจำปี 2563 - วันสุนทรภู่ ประจำปี 2563 - English Camp 2020 สารสนเทศโรงเรียน
- ปีการศึกษา 2560 - ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
center

PLC โรงเรียนผักแพววิทยา


นำเสนอนวัตกรรมโครงงาน


รอบชิงชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล 7 คน


English Camp 2020


ชนะเลิศการแข่งขัน"ขับร้องทำนองสารภัญญะ"


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563


โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกัน COVID-19


กีฬาต้านภัยยาเสพติด (โนนกะบาคัพ)


พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2563


วันสุนทรภู่ ประจำปี 2563


วันไหว้ครู ประจำปี 2563


วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง ร.10"


คณะกรรมการติดตามโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม ประจำปี 2563


โครงการธรรมสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563


เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2563


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562


รับโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการปฐมพยาบาล 2562


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


ประชุมการจัดงานวันครู


ชนะเลิศการแข่งขันการปฐมพยาบาล


ประเมินวิทยฐานะรอบ ต.ค. 2562


กีฬาสีภายใน 2562


วันพ่อแห่งชาติ


สอบธรรมศึกษา 2562


พิธีถวายราชสดุดี


ผ่าป่าสามัคคี


ปัจฉิมนิเทศนักเรียน


เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด


สร้างชื่อผักแพววิทยา


งานคืนสู่เหย้า 2561


กีฬาสี 2561


วันคริสต์มาส 2561


วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ปี 2561


ประชุมผู้ปกครอง 2/2561


วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


วันแม่แห่งชาติ 2561


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561


จัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย


เพราะพันธ์ุปัญญา โรงเรียนผักแพววิทยา


มอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล นักกีฬา ปี 2561


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน


กรรมการฟุตบอล ปี 2561


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ


การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน


วันสุนทรภู่ 2561


พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด


ผักแพววิทยาบริการชุมชนคนในท้องถิ่น ปี 2561


เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปี 2561


พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน


โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ


พิธีมอบใบประกาศนียบัตร 2560


เข้าค่ายลูกเสือ และสมาชิกยุวกาชาด


ทัศนศึกษา นักเรียน ม.1,2,4,5


กีฬาสีภายใน ประจำปี 2560


วันคริสต์มาส ประจำปี 2560


วิ่งมินิมาราธอน ต้านยาเสพติด


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน


พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6


พิธีเข้าประจำกอง


อบรมคอมพิวเตอร์ 2560


ศึกษาดูงาน บ้านจำรุง


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์


วันแม่แห่งชาติ 2560


พิธีปิดงานกีฬานักเรียน ครั้งที่ 10


พิธีเปิดงานกีฬานักเรียน ครั้งที่ 10


มอบเกียรติบัตรลูกเสือ


วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ


วันสุนทรภู่ 2560


วันไหว้ครู 2560

ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


เบอร์โทรศัพท์  ::  09398789159


 

block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
01-12-2020
13:24:02

block_l
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม