ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น เรื่อง พอเพียงเลี้ยงตน - งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดอกทองกวาว - ผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา - Cover - น้ำตาขี้ไก่เดือน - วันไหว้ครู โรงเรียนผักแพววิทยา - กิจกรรมวันสุนทรภู่ - English Camp 2020 - การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ - วันคริสต์มาสและวันขั้นปีใหม่ - Cover - เพลงชีวิตน้องไปแต่ท่งนา
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
center

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


ร่วมส่งกำลังใจสู้ภัยโรค covid-19


พิธีไหว้ครู ประจำปี 2564


วันสุนทรภู่ ประจำปี 2564


วันต่อต้านยาเสพติด 2564


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563


ทัศนศึกษา จ.สกลนคร ประจำปีการศึกษา 2563


พิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)


นำเสนอนวัตกรรมโครงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนผักแพววิทยา ประจำปีการศึกษา 2563


เข้าค่ายฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563


สนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563 ชุดที่2


การจัดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปี 2563


โรงเรียนศีล5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง


ครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ.2564


ทองกวาวเกมส์ 2564


วันคริสต์มาส​ และวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


การปลูกฝังอุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย


กีฬาทักษิณเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563


รณรงค์ เชิญชวนผู้มีสิทธิการเลือกตั้ง ส.อบจ และนายก อบจ


ทำบุญตักบาตร โรงเรียนผักแพววิทยา


นำเสนอนวัตกรรมโครงงาน ภาคเรียนที่ 1


English Camp 2020


ชนะเลิศการแข่งขัน"ขับร้องทำนองสารภัญญะ"


โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกัน COVID-19


กีฬาฟุตบอล 7 คน โนนกะบาคัพ ครั้งที่ 1


นิเทศ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปึงบประมาณ


พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2563


ร่วมแสดงความยินดีกับคนเก่งผักแพววิทยา


วันสุนทรภู่ ประจำปี 2563


วันไหว้ครู ประจำปี 2563


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง ร.10"


คณะกรรมการติดตามโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม


โครงการธรรมสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563


กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน


วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


เบอร์โทรศัพท์  ::  09398789159


block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
29-03-2023
18:36:52

block_l
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม