ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น เรื่อง พอเพียงเลี้ยงตน - งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดอกทองกวาว - ผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา - Cover - น้ำตาขี้ไก่เดือน - วันไหว้ครู โรงเรียนผักแพววิทยา - กิจกรรมวันสุนทรภู่ - English Camp 2020 - การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ - วันคริสต์มาสและวันขั้นปีใหม่ - Cover - เพลงชีวิตน้องไปแต่ท่งนา
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Show member
  คณะกรรมการสถานศึกษา

 

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
รูป
1 นายจรัส   อรรถสิงห์ (ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ)
ประธาน
2 นายกณวรรธษ์   แก้วมนตรี (ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
3 นางศรีสง่า สิมนาม (ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน)
กรรมการ
 
4 นายทวี  ภาวัน (ผู้แทนศิษย์เก่า)
กรรมการ
 
5 นายทองหลาง รองสุพรรณ (ผู้แทนองค์กรศาสนา)
กรรมการ
 
6 นางภัสราภรณ์ ชนะวงศ์ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)
กรรมการ
 
7 นางโชติกา   อ่อนเกษ (ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น)
กรรมการ
8 นางหวานจิต   จันทร์แจ่ม (ผู้แทนครู)
กรรมการ
9 นายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
กรรมการและเลขานุการ

 

ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


เบอร์โทรศัพท์  ::  09398789159


block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
04-06-2023
17:07:09

block_l
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม