ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น เรื่อง พอเพียงเลี้ยงตน - งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดอกทองกวาว - ผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา - Cover - น้ำตาขี้ไก่เดือน - วันไหว้ครู โรงเรียนผักแพววิทยา - กิจกรรมวันสุนทรภู่ - English Camp 2020 - การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ - วันคริสต์มาสและวันขั้นปีใหม่ - Cover - เพลงชีวิตน้องไปแต่ท่งนา
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Show member
  สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงานต้นสังกัดตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนผักแพววิทยา

หมายถึง มีความมั่นคง ตั้งอยู่ที่โนนกะบา นักเรียนเป็น
ผู้มีสติปัญญา ยึดทางสายกลาง ในการดำเนินชีวิต 
ทำให้มีความสุขความเจริญ  ก้าวหน้าตลอดไป
สีประจำโรงเรียน

แสด – น้ำเงิน หมายถึง เป็นผู้นำการพัฒนา มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส

 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน


ดอกทองกวาว  หมายถึง  เป็นผู้ที่มีการพัฒนา มีความร่าเริง  สดชื่น

 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน


ต้นมะขาม หมายถึง เป็นผู้ที่มีการพัฒนา เจริญงอกงาม หนักแน่นมั่นคง

 
ปรัชญา คำขวัญ คติธรรม ของโรงเรียน
 
ปรัชญา ::  การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต  เศรษฐกิจและสังคม
คำขวัญ  ::  มีความรู้  คู่คุณธรรม  นำชุมชน
คติธรรม  ::  ปัญฺญาโลกสฺมํปชฺโชโต
อักษรย่อ ผ.ว.  ย่อมาจาก  โรงเรียนผักแพววิทยา
ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


เบอร์โทรศัพท์  ::  09398789159เว็บตรง


บาคาร่าเว็บสล็อต

block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
27-09-2023
22:21:49

block_l
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม