ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป - บุคลากรสนับสนุนการสอน วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น พอเพียงเลี้ยงตน - นำเสนอนวัตกรรมโครงงาน - การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ - รณรงค์เลือกตั้ง อบจ. 2563 - ทักษิณเกมส์ 2563 - ประชุมผู้ปกครอง 2/2563 สารสนเทศโรงเรียน
- ปีการศึกษา 2560 - ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Show member
  ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวมนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

26

37

63

       มัธยมศึกษาปีที่ 1

4

10

14

       มัธยมศึกษาปีที่ 2

12

13

25

       มัธยมศึกษาปีที่ 3

10

14

24

มัธยมศึกษาตอนปลาย

15

25

40

       มัธยมศึกษาปีที่ 4

4

8

12

       มัธยมศึกษาปีที่ 5

5

9

14

       มัธยมศึกษาปีที่ 6

6

8

14

รวมทั้งสิ้น

41

62

103

  

ข้อมูล ณ วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

 

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวมนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

31

30

61

       มัธยมศึกษาปีที่ 1

12

11

23

       มัธยมศึกษาปีที่ 2

10

14

24

       มัธยมศึกษาปีที่ 3

9

5

14

มัธยมศึกษาตอนปลาย

19

37

56

       มัธยมศึกษาปีที่ 4

6

10

16

       มัธยมศึกษาปีที่ 5

6

8

14

       มัธยมศึกษาปีที่ 6

7

19

26

รวมทั้งสิ้น

50

67

117

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

 

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวมนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

29

34

63

       มัธยมศึกษาปีที่ 1

10

16

26

       มัธยมศึกษาปีที่ 2

9

7

16

       มัธยมศึกษาปีที่ 3

10

11

21

มัธยมศึกษาตอนปลาย

27

46

73

       มัธยมศึกษาปีที่ 4

10

10

20

       มัธยมศึกษาปีที่ 5

7

20

27

       มัธยมศึกษาปีที่ 6

10

16

26

รวมทั้งสิ้น

56

80

136

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวมนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

24

30

54

       มัธยมศึกษาปีที่ 1

9

6

15

       มัธยมศึกษาปีที่ 2

10

12

22

       มัธยมศึกษาปีที่ 3

5

12

17

มัธยมศึกษาตอนปลาย

37

58

95

       มัธยมศึกษาปีที่ 4

12

26

38

       มัธยมศึกษาปีที่ 5

13

17

30

       มัธยมศึกษาปีที่ 6

13

15

28

รวมทั้งสิ้น

61

88

149ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

 

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวมนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

24

37

61

       มัธยมศึกษาปีที่ 1

10

11

21

       มัธยมศึกษาปีที่ 2

5

11

16

       มัธยมศึกษาปีที่ 3

9

15

24

มัธยมศึกษาตอนปลาย

42

45

87

       มัธยมศึกษาปีที่ 4

16

19

35

       มัธยมศึกษาปีที่ 5

15

15

30

       มัธยมศึกษาปีที่ 6

11

11

22

รวมทั้งสิ้น

66

82

148ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

 

 

ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


 

block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
16-05-2021
02:53:25

block_l
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม