ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น เรื่อง พอเพียงเลี้ยงตน - งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดอกทองกวาว - ผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา - Cover - น้ำตาขี้ไก่เดือน - วันไหว้ครู โรงเรียนผักแพววิทยา - กิจกรรมวันสุนทรภู่ - English Camp 2020 - การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ - วันคริสต์มาสและวันขั้นปีใหม่ - Cover - เพลงชีวิตน้องไปแต่ท่งนา
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Show member
  ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวมนักเรียน

       มัธยมศึกษาปีที่ 1

 12 20

       มัธยมศึกษาปีที่ 2

15

 11 26

       มัธยมศึกษาปีที่ 3

4

 10 14

       มัธยมศึกษาปีที่ 4

6

 15 21

       มัธยมศึกษาปีที่ 5

12

5 17

       มัธยมศึกษาปีที่ 6

 9 13

รวมทั้งสิ้น

49

62

111

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวมนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

 31

 31

62

       มัธยมศึกษาปีที่ 1

15 

 11 26

       มัธยมศึกษาปีที่ 2

4

 8 12

       มัธยมศึกษาปีที่ 3

 12

 12 24

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 22

 22 44

       มัธยมศึกษาปีที่ 4

 13

 5 18

       มัธยมศึกษาปีที่ 5

 9 13

       มัธยมศึกษาปีที่ 6

 8 13

รวมทั้งสิ้น

 53

 53

106

 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

 

 

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวมนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

 26

 37

63

       มัธยมศึกษาปีที่ 1

 4

 10

14

       มัธยมศึกษาปีที่ 2

 12

13 

25

       มัธยมศึกษาปีที่ 3

 10

14 

24

มัธยมศึกษาตอนปลาย

15 

25 

40

       มัธยมศึกษาปีที่ 4

 4

 8

12

       มัธยมศึกษาปีที่ 5

 5

14

       มัธยมศึกษาปีที่ 6

 6 

14

รวมทั้งสิ้น

 41

62

103

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

 

 

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวมนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

31

30

61

       มัธยมศึกษาปีที่ 1

12

11

23

       มัธยมศึกษาปีที่ 2

10

14

24

       มัธยมศึกษาปีที่ 3

9

5

14

มัธยมศึกษาตอนปลาย

19

37

56

       มัธยมศึกษาปีที่ 4

6

10

16

       มัธยมศึกษาปีที่ 5

6

8

14

       มัธยมศึกษาปีที่ 6

7

19

26

รวมทั้งสิ้น

50

67

117

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

 

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวมนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

29

34

63

       มัธยมศึกษาปีที่ 1

10

16

26

       มัธยมศึกษาปีที่ 2

9

7

16

       มัธยมศึกษาปีที่ 3

10

11

21

มัธยมศึกษาตอนปลาย

27

46

73

       มัธยมศึกษาปีที่ 4

10

10

20

       มัธยมศึกษาปีที่ 5

7

20

27

       มัธยมศึกษาปีที่ 6

10

16

26

รวมทั้งสิ้น

56

80

136

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวมนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

24

30

54

       มัธยมศึกษาปีที่ 1

9

6

15

       มัธยมศึกษาปีที่ 2

10

12

22

       มัธยมศึกษาปีที่ 3

5

12

17

มัธยมศึกษาตอนปลาย

37

58

95

       มัธยมศึกษาปีที่ 4

12

26

38

       มัธยมศึกษาปีที่ 5

13

17

30

       มัธยมศึกษาปีที่ 6

13

15

28

รวมทั้งสิ้น

61

88

149ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

 

ระดับชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวมนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

24

37

61

       มัธยมศึกษาปีที่ 1

10

11

21

       มัธยมศึกษาปีที่ 2

5

11

16

       มัธยมศึกษาปีที่ 3

9

15

24

มัธยมศึกษาตอนปลาย

42

45

87

       มัธยมศึกษาปีที่ 4

16

19

35

       มัธยมศึกษาปีที่ 5

15

15

30

       มัธยมศึกษาปีที่ 6

11

11

22

รวมทั้งสิ้น

66

82

148ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

 

 

ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


เบอร์โทรศัพท์  ::  09398789159


block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
29-03-2023
16:23:08

block_l
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม