ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น เรื่อง พอเพียงเลี้ยงตน - งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดอกทองกวาว - ผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา - Cover - น้ำตาขี้ไก่เดือน - วันไหว้ครู โรงเรียนผักแพววิทยา - กิจกรรมวันสุนทรภู่ - English Camp 2020 - การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ - วันคริสต์มาสและวันขั้นปีใหม่ - Cover - เพลงชีวิตน้องไปแต่ท่งนา
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Show member
  ข้อมูลอาคารสถานที่

 

ชื่ออาคาร
ประเภทอาคาร
ลักษณะอาคาร
จำนวนห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องพิเศษ
รวมทั้งหมด
โรงอาหาร
อื่นๆ ระบุ
อื่นๆ ระบุ
0
0
0
อาคาร 3
อาคารเรียน 216ล
อาคาร คสล. 3 ชั้น
14
2
16
โรงฝึกงาน
อาคารเบ็ดเสร็จ ค
อาคาร คสล. ชั้นเดียว
1
1
2
อาคาร 2
อาคารเบ็ดเสร็จ ข
อาคาร คสล. ชั้นเดียว
3
2
5
อาคาร 1
อาคารเบ็ดเสร็จ ก
อาคาร คสล. 2 ชั้น
8
0
8
อาคาร 4
อาคารเรียน 3 ชั้น
อาคาร 3 ชั้น
12
0
0
หอประชุมจอมทอง
อาคารเอนกประสงค์
อาคาร ชั้นเดียว
1
2
3

 

สภาพอาคารเรียน และอาคารประกอบ

 

ป้ายโรงเรียนผักแพววิทยา

 

ป้ายยินดีต้อนรับ หน้าอาคาร 3

 

ฐานพระ

 

โรงฝึกงาน

 

อาคาร 3 (แบบ 3 ชั้น 14 ห้องเรียน)

 

อาคาร 4 (แบบ 3 ชั้น 12 ห้องเรียน)

 

อาคาร 1 (แบบ 2 ชั้น 6 ห้องเรียน)

 

อาคาร 1 (แบบชั้นเดียว 5 ห้องเรียน)

 

อาคารเอนกประสงค์ (หอประชุมจอมทอง)

 

โรงอาหาร

 

ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


เบอร์โทรศัพท์  ::  09398789159เว็บตรง


บาคาร่าเว็บสล็อต

block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
27-09-2023
21:50:57

block_l
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม