ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป - บุคลากรสนับสนุนการสอน วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น พอเพียงเลี้ยงตน - นำเสนอนวัตกรรมโครงงาน - การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ - รณรงค์เลือกตั้ง อบจ. 2563 - ทักษิณเกมส์ 2563 - ประชุมผู้ปกครอง 2/2563 สารสนเทศโรงเรียน
- ปีการศึกษา 2560 - ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
shownew
  ข่าวทั้งหมด 24 หัวข้อกลับ1 2 3 4 5 6 ถัดไป

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบร่วมมือ(STAD)
ด้วยชุดกิกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกาย

ผู้รายงาน นางสาวรุ่งลาวรรณ์ ครองยุติ พุทธศักราช 2558

ดาวน์โหลดบทคัดย่อที่นี้  

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันจันทร์ ที่ 08 เดือนมกราคม.  พ.ศ.2561


 

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันจันทร์ ที่ 08 เดือนมกราคม.  พ.ศ.2561


ผลงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS๖ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แก่ผู้สนใจ

ของคุณครูไกรลาส  จิบจันทร์  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

1. คู่มือนักเรียน1  

2. คู่มือนักเรียน2 

 

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันพุธ ที่ 13 เดือนกันยายน  พ.ศ.2560

เรื่อง >> ทัศนศึกษา 2560

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันจันทร์ ที่ 09 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2560

center
อัลบั้มทั้งหมด 87 อัลบั้ม : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] ถัดไป>>

สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปี 2563

โรงเรียนศีล5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

AAR จิตศึกษา

ครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ.2564

ทองกวาวเกมส์ 2564

มอบหนังสือวันปีใหม่ 2564

วันคริสต์มาส​ และวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กีฬาทักษิณเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563

กีฬานักเรียนกลุ่มทักษิณกันทรารมย์ ประจำปี 2563

การปลูกฝังอุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

กีฬานักเรียนกลุ่มทักษิณกันทรารมย์ ประจำปี 2563

รณรงค์ เชิญชวนผู้มีสิทธิการเลือกตั้ง ส.อบจ และนายก อบจ

บันทึกวีดีโอ พิธีสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

ทำบุญใส่บาตร โรงเรียนผักแพววิทยา

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ. ชุดที่ 2

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง

PLC โรงเรียนผักแพววิทยา

นำเสนอนวัตกรรมโครงงาน

รอบชิงชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล 7 คน

ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


 

block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
10-04-2021
21:39:34

block_l
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม