ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - หลักสูตรที่เปิดสอน - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป - บุคลากรสนับสนุนการสอน วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น พอเพียงเลี้ยงตน - วันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2562 - งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดอกทองกวาว - กิจกรรมผักแพววิทยา 1-2562 - ประมวลภาพกิจกรรม - งานทอดผ้าป่าสามัคคี ปี 2562 สารสนเทศโรงเรียน
- ปีการศึกษา 2560 - ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
shownew
  ข่าวทั้งหมด 29 หัวข้อกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบร่วมมือ(STAD)  ด้วยชุดกิกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกาย

ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา พ 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนผักแพววิทยา

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวรุ่งลาวรรณ์ ครองยุติ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันอังคาร ที่ 13 เดือนกันยายน  พ.ศ.2559


เผยแพร่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น
คุณครู นิตินันต์  โพธิ์จิต 

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันอาทิตย์ ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์.  พ.ศ.2559


      โรงเรียนผักแพววิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ตามรายการ ดังนี้
       หนังสือแบบเรียน  จำนวน  ๑๐๗  รายการ

 

โดย :: ปิยพร พิมพ์บุญมา วันจันทร์ ที่ 25 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2558


ชื่อเรื่อง  :   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย : นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ตำบลไพรบึง  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันศุกร์ ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์.  พ.ศ.2558

center
อัลบั้มทั้งหมด 63 อัลบั้ม : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง ร.10"

คณะกรรมการติดตามโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม ประจำปี 2563

โครงการธรรมสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2563

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562

รับโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการปฐมพยาบาล 2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมการจัดงานวันครู

ชนะเลิศการแข่งขันการปฐมพยาบาล

ประเมินวิทยฐานะรอบ ต.ค. 2562

กีฬาสีภายใน 2562

วันพ่อแห่งชาติ

สอบธรรมศึกษา 2562

พิธีถวายราชสดุดี

ผ่าป่าสามัคคี

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน

เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด

สร้างชื่อผักแพววิทยา

ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


เบอร์โทรศัพท์  ::  09398789159


 

block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
09-08-2020
01:00:51

block_l
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม