ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - หลักสูตรที่เปิดสอน - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป - บุคลากรสนับสนุนการสอน วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น พอเพียงเลี้ยงตน - วันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2562 - งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดอกทองกวาว - กิจกรรมผักแพววิทยา 1-2562 - ประมวลภาพกิจกรรม - งานทอดผ้าป่าสามัคคี ปี 2562 สารสนเทศโรงเรียน
- ปีการศึกษา 2560 - ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
shownew
  ข่าวทั้งหมด 29 หัวข้อกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบร่วมมือ(STAD)
ด้วยชุดกิกรรมการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกาย

ผู้รายงาน นางสาวรุ่งลาวรรณ์ ครองยุติ พุทธศักราช 2558

ดาวน์โหลดบทคัดย่อที่นี้  

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันจันทร์ ที่ 08 เดือนมกราคม.  พ.ศ.2561


 

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันจันทร์ ที่ 08 เดือนมกราคม.  พ.ศ.2561


ผลงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver CS๖ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แก่ผู้สนใจ

ของคุณครูไกรลาส  จิบจันทร์  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

1. คู่มือนักเรียน1  

2. คู่มือนักเรียน2 

 

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันพุธ ที่ 13 เดือนกันยายน  พ.ศ.2560

เรื่อง >> ทัศนศึกษา 2560

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันจันทร์ ที่ 09 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2560

center
อัลบั้มทั้งหมด 63 อัลบั้ม : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง ร.10"

คณะกรรมการติดตามโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม ประจำปี 2563

โครงการธรรมสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2563

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562

รับโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการปฐมพยาบาล 2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมการจัดงานวันครู

ชนะเลิศการแข่งขันการปฐมพยาบาล

ประเมินวิทยฐานะรอบ ต.ค. 2562

กีฬาสีภายใน 2562

วันพ่อแห่งชาติ

สอบธรรมศึกษา 2562

พิธีถวายราชสดุดี

ผ่าป่าสามัคคี

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน

เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด

สร้างชื่อผักแพววิทยา

ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


เบอร์โทรศัพท์  ::  09398789159


 

block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
09-08-2020
00:22:49

block_l
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม