ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป - บุคลากรสนับสนุนการสอน วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น พอเพียงเลี้ยงตน - โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย - วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 - วันไหว้ครู ประจำปี 2563 - วันสุนทรภู่ ประจำปี 2563 - English Camp 2020 สารสนเทศโรงเรียน
- ปีการศึกษา 2560 - ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
shownew
  ข่าวทั้งหมด 31 หัวข้อกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป

 

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันจันทร์ ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์.  พ.ศ.2562


 

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันจันทร์ ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์.  พ.ศ.2562


 

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันอังคาร ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์.  พ.ศ.2562


นับถอยหลัง
สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

เริ่มสอบ วันเสาร์ ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันจันทร์ ที่ 04 เดือนกุมภาพันธ์.  พ.ศ.2562

center
อัลบั้มทั้งหมด 75 อัลบั้ม : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] ถัดไป>>

PLC โรงเรียนผักแพววิทยา

นำเสนอนวัตกรรมโครงงาน

รอบชิงชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล 7 คน

English Camp 2020

ชนะเลิศการแข่งขัน"ขับร้องทำนองสารภัญญะ"

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกัน COVID-19

กีฬาต้านภัยยาเสพติด (โนนกะบาคัพ)

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2563

วันสุนทรภู่ ประจำปี 2563

วันไหว้ครู ประจำปี 2563

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง ร.10"

คณะกรรมการติดตามโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม ประจำปี 2563

โครงการธรรมสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2563

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562

รับโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการปฐมพยาบาล 2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562

ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


เบอร์โทรศัพท์  ::  09398789159


 

block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
01-12-2020
11:50:19

block_l
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม