ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น เรื่อง พอเพียงเลี้ยงตน - งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดอกทองกวาว - ผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา - Cover - น้ำตาขี้ไก่เดือน - วันไหว้ครู โรงเรียนผักแพววิทยา - กิจกรรมวันสุนทรภู่ - English Camp 2020 - การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ - วันคริสต์มาสและวันขั้นปีใหม่ - Cover - เพลงชีวิตน้องไปแต่ท่งนา
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
shownew
  ข่าวทั้งหมด 6 หัวข้อกลับ1 2

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันเสาร์ ที่ 21 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2564


 

โดย :: นิตินันต์ โพธิ์จิต วันศุกร์ ที่ 13 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2564

center
อัลบั้มทั้งหมด 39 อัลบั้ม : 1 [ 2 ] ถัดไป>>

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมส่งกำลังใจสู้ภัยโรค covid-19

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2564

วันสุนทรภู่ ประจำปี 2564

วันต่อต้านยาเสพติด 2564

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

ทัศนศึกษา จ.สกลนคร ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

นำเสนอนวัตกรรมโครงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนผักแพววิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

เข้าค่ายฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563

สนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563 ชุดที่2

การจัดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปี 2563

โรงเรียนศีล5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

ครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ.2564

ทองกวาวเกมส์ 2564

วันคริสต์มาส​ และวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การปลูกฝังอุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

กีฬาทักษิณเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


เบอร์โทรศัพท์  ::  09398789159


block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
02-12-2021
08:39:10

block_l
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม